Standaard pagina

Nieuwjaarsreceptie 2020

 

Onze algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 24 januari 2020 aanvang 10.30 uur in de Halve Maen.

Biljartvereniging SBVO zal haar 6e nieuwjaarsreceptie houden voor alle leden en partners en daarbij bent U van harte welkom.

Ook nu willen wij er iets bijzonders van maken en bieden u wederom een lopend buffet aan.

Tevens zullen de 5 kampioenen die de beste prestatie op hun clubdag over 2019 hebben geleverd, worden gehuldigd.

 

Datum: zondag 12 Januari 2020

Tijdstip: 15.30 – 19.00 uur.Locatie: Restaurant De Halve Maen – Sloterweg 1345 - Amsterdam (uw biljartcentrum).

Omdat het bestuur een inzicht wil krijgen hoeveel mensen er komen, vragen wij u dit uiterlijk 1 januari 2020  te willen mailen.

 

15-2-2019:

M.i.v. 15 februari 2019 hebben Humphrey Sedney en Tom Jansen te kennen gegeven, niet langer het wedstrijdleiderschap van de vrijdag te willen doen, dank voor hun diensten. Tevens heeft Henk Vermeulen zich bereid verklaart het wedstrijdleiderschap te willen overnemen alsmede gaat Willem Buis als back-up fungeren.

 

Bestuur

 

Piet Bennemeer

 

2 februari 2019:

Met ingang van 1 januari j.l., heeft Gerry Kruithof zijn functie als penningmeester beeindigd.

Het bestuur heeft hem voor zijn lange staat van dienst bedankt.

 

 

2 februari 2019:

NIEUWE PENNINGMEESTERS.

 

Enige tijd geleden heeft het bestuur een oproep geplaatst voor een nieuwe penningmeester, waarna wij kort geleden met oriënterende gesprekken konden beginnen. Uiteindelijk hebben wij Rob Binnekade (1e penningmeester) en Johan Coenraats (2e penningmeester) bereid gevonden, om deze mooie taak op zich te nemen, waarvoor dank.

 

Bestuur

Piet Bennemeer

 

14 januari 2019:

Op 13 januari 2019 heeft SBVO weer een geweldige nieuwjaarsreceptie gegeven en ook deze was met een grote opkomst zeer geslaagd ,zie fotoarchief:

 

14 januari 2019:

-dagkampioenen op punten, zie fotoarchief:

 

Biljartlessen:
Omdat de aanmeldingen van nieuwe leden maar ook van bestaande leden voor de biljartlessen 2017/2018 sterk zijn teruggelopen, heeft het bestuur gemeend voorlopig geen lessen meer te organiseren. 

Indien er weer interesse is onder de nieuwe of bestaande leden kunnen wij de organisatie weer oppakken.

Het bestuur
Piet Bennemeer

 

 

Een aantal dagwedstrijdleiders hebben bij elkaar gezeten, om te kijken hoe wij onze club een nog leuker aanzien kunnen geven met de wetenschap dat wij beschikken over 5 speeldagen waarbij leden zelfs meerdere keren per week spelen alsmede  onze club van vorig jaar ca. 51 leden is gestegen naar zo’n 71 betalende en spelende leden momenteel. Met name het idee dat wij met z’n allen het spelletje biljart heel leuk vinden en daarbij een deel van ons het wat serieuzer oppakt en weer een ander deel het wat minder serieus wil doen, zou het in onze ogen ook wel ergens voor mogen gaan. Hierbij is het idee geboren om van iedere dag een jaarkampioen te krijgen op basis van behaalde punten (uw caramboles blijven normaal gelden) en daar dan weer een bepaalde beloning voor uit te loven hoe, dat weten wij nog niet, en dit weer bij te houden door de dagwedstrijdleiders.Deze hebben inmiddels het idee toegejuicht in de hoop dat de leden hier ook achter kunnen en willen staan. Ook is dit mogelijk een positieve impuls voor de nieuwe leden die ongetwijfeld zullen komen mede door wederom een financiële injectie te hebben ontvangen van de Stadsdeelraad en wij daarvan – o.a. middels folders - een groot aantal flatgebouwen hebben bediend waarvan wij weten dat daar 60 plussers wonen. Ook Sander Jonen gaat nogmaals voor de nieuwe leden en dan op 27 maart a.s. vanaf 12 uur ons, met een clinic bijstaan.

 Als deze kans slaagt dan kunnen wij als vereniging nog eens gaan nadenken of het wenselijk is, in de nabije toekomst te overwegen een algeheel kampioen te kunnen krijgen, maar dit kan alleen wanneer de wedstrijdschema’s eensluidend zullen zijn en dat is op dit moment niet aan de orde, maar wie weet? Eigenlijk hoop ik dat een ieder dit plan voor een dagkampioen zal toejuichen.

Wat vinden jullie hiervan?????

Piet Bennemeer