Nieuws

01-05-2020

 

Het wachten duurt lang.
Beste biljartvrienden en vriendinnen, hoe lang is het alweer geleden dat we gezellig met elkaar gebiljart hebben? Lang, en in mijn ogen te lang. Ik mis het wekelijkse ritje naar de Halve Maen en het gezellig biljarten met elkaar. 

 


De ene partij gaat beter dan de andere partij en soms denk ik dat ik het kan.

 


Hoe de vorm nu is? Ik heb geen idee maar beter zal het er niet op geworden zijn.

 

Hopelijk horen wij op 11 mei van onze premier of de verwachte versoepelingen van de maatregelen ook inhoudt dat we weer kunnen biljarten. Omdat wij min of meer gelijkgesteld worden met de horeca is het A) twijfelachtig of de horeca weer ‘open’ mag en B) als we op één of andere manier weer mogen biljarten dat het volgens een streng protocol zal gaan.

 

Alhoewel wij niet zijn aangesloten bij de KNBB heb ik toch met een schuin oog gekeken naar de maatregelen die in het concept protocol vermeld van de KNBB staan. Voor de duidelijkheid vermeld ik deze hieronder want dit staat ons straks zeker te wachten:

 


• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
• De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg bepaald;
• Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
• Iedere speler zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun smartphone;
• De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;
• Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;
• Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de voorschriften van het RIVM gevolgd;

 

Als u dit heeft doorgenomen kunt  zelf wel de conclusie trekken dat het er in eerste instantie niet gezelliger op gaat worden. Hoe we dat te zijner tijd, in samenspraak met de Halve Maen, gaan invullen , wordt nog een lastig karwei, logistiek en organisatorisch.

 

Maar, en dat geldt voor alle maatregelen, de bescherming van de gezondheid staat voorop. Dat geldt voor ons des te meer omdat het overgrote deel van onze leden zich in de kwetsbare risicogroep bevindt.

 

 

 

Tenslotte: “Hou vol”.

 

Hopelijk tot gauw aan de biljarttafel,

 


Antoon Bosma
bestuur BVO

 

 

26-03-2020

Beste leden,

Het is voor iedereen wennen om sociaal geïsoleerd te worden. En vooral als je een vaste dag had om te biljarten is het vervelend want je weekritme wordt onderbroken. En het ook niet duidelijk wanneer er een eind aan de ellende komt. Maar zolang de horeca dicht is, en dat is zeker tot 6 april, kunnen wij ook niets ondernemen.

  

Wel zullen we de huur betalen. Niet alleen om dat contractueel overeengekomen is, maar ook om onze gastheer een zo groot mogelijke kans op overleving te geven. En derhalve loopt de contributie ook door.

  

En dit mailtje heeft dan ook geen andere bedoeling om te laten merken dat we meeleven!

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur BVO

 

 

15-03-2020 22.00 uur

Geen (vrij) biljarten tot 6 april

Beste leden van BVO,

 

Meldde ik vanmorgen nog dat er wel vrij gespeeld kon worden en dat alle onderlinge wedstrijden werden opgeschort, nu is duidelijk dat de hele horeca dicht gaat tot 6 april. En dat de biljarts derhalve tot die tijd niet bereikbaar zijn. Het bestuur zal u tegen die datum opnieuw informeren.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur

Jan den Duijn, secretaris

 

 15-03-2020 10.15 uur

Maatregelen ivm corona virus

 

Beste leden van Biljart Vereniging Osdorp,

 

In het kader van de maatregelen ivm het corona virus en de daarbij behorende adviezen kondigen wij de volgende maatregel af:

 

  • Tot nader order is de biljartcompetitie opgeschort
  • Op de speeldagen is/blijft vrij spelen mogelijk
  • De wedstrijdleiding heeft daar geen taak in, vrij spelen naar eigen inzicht

De Halve Maen heeft (extra) hygiëne-maatregelen ingesteld.

 

Tot slot:

- geef elkaar geen hand

- houd gepaste afstand tot elkaar

- was regelmatig uw handen

- als u zich ziekjes voelt, blijf dan thuis

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur BVO,

Jan den Duijn, secretaris

 

20-02-2020:

 

Willem Jansen van de vrijdag heeft vier weken geleden wat oefeningen voor de biljarters op de website geplaatst en het leuke is dat er al 252 keer gebruik van is gemaakt , zelf ben ik er ook mee aan het oefenen geweest en het heeft mij wel geholpen, te vinden bij oefeningen op de website.

 

Heeft u nog nieuws of opmerkingen voor de website graag verzenden via contact van de website.

 

Website beheerder

 

 

13 januari 2020:

 

Op 12 januari 2020 heeft SBVO weer een geweldige nieuwjaarsreceptie gehouden in de Halve Maen. De opkomst was wat minder dan vorig jaar maar neemt niet weg dat een ieder met een tevreden gevoel huiswaarts keerde. Zie fotoarchief receptie 2020.

 

13 januari 2020:

 

Dag kampioenen op punten zie fotoarchief.

 

Maandag:          Leo van Unen

Dinsdag:             Willem Buis

Woensdag:        Wouter  Lotte

Donderdag:       Joop Kalthoff

Vrijdag:              Henk Webbers

 

Bestuur